startsidan


I DANSENS HUS
Rinmansgatan 12
(in på gården)
tel. 016 - 12 27 72
Här har Rfg
sin verksamhet

Intressanta spelmansstämmor i Sverige  hittar du här
Tillfällen till dans  hittar du här


  Bli medlem sätt in 400:- på Rfgs Plusgiro 3 42 02-2. Du måste ange namn och adress!
  För barn/ungdom 250:- , "Vi kan" 300:- , passiv medlem 150:-

       SENASTE NYTT  Den 20 augusti 2016 återvänder vi till Solvik för en dans – och spelmansstämma tillsammans med Eskilstuna Spelmansgille. Mer info om denna stämma kommer senare i år
  ***
Ändringar och synpunkter, e-brev   leffewmsn@hotmail.com
  Styrelse och övriga funkionärer för Rekarne Folkdans Gille, fastställt på årsmötet
STYRELSE.
Ordförande: Ingela Lindell
Sekreterare: Bengt Edholm
Kassör: Leif Karlsson
Vice ordf.: Sven Eriksson
2:dra vice ordf.:
Marie-Louise Andersson
Vice sekreterare: Bodil Sjödahl
Suppleant:
Suppleant: Leif Andersson
(inköpare)
I styrelsen ingår sektionerna .
Barn och Ungdom:
Rolf Rehnholm
Dräkt och Slöjd:
Agneta Saläng
Fest och Trivsel:
Mona Ånstad, Lars Lindell,
Bodil Sjödahl, Ingrid Andersson
Suppleanter:
Berit Antonsson och
Ingemar Bergenram
Revisorer:
Birgit Kindahl och Örjan Kindahl
Funktionärer.
Pressombud: Leif Wallin
Arkivarie: Alice Eklund
Inspicient: Leif Andersson
Försäkringsansvarig: Bengt Edholm
Valberedning.
Leif Grubjer
Sven-Erik Tillman
Rane Svensson-Carlbring
Ombud.
Fritidsrådet: styrelsen utser vid behov
Reseledare: styrelsen utser vid behov

     Rekarne Folkdans Gille har kurser i gammeldans för nybörjare
     och fortsättningskurser för de som kan grunderna.

     Har du sett våra uppvisningar i Sundbyholms slottspark?
     Lyssnat till den härliga musiken?
     Du har kanske önskat att du varit med?
     Kom till Rekarne Folkdans Gille och dansa med oss.
     Ett utmärkt och framförallt roligt sätt att motionera

     Vi har även föreningsutbyte med andra föreningar,
     både inom och utomlands, vilket betyder att vi ibland reser
     och ibland tar emot gäster.

     RFG hjälper även till och leder dans/danslekar
     vid midsommar-och julfester samt t.ex julgransplundring.


REKARNE FOLKDANS GILLEs VECKOPROGRAM
I Dansens Hus om ej annat anges
VUXNA
AKTIVITET DAG TID LEDARE GRUPP/TYP
Folklig dans Måndagar 19.00 - 21.00 Ingela Lindell
-
Gammal- och gillesdansdanser Tisdagar 19.00 - 21.00 Katarina Åberg och Ingela Lindell
-
"KULTISDANS" I DANSENS HUS Fredagar jämn vecka. Se
Kul i Dansens Hus
19.30 -    Danssugna,
alla åldrar och kunskapsnivåer
Folk -och gillesdans.
Start 22/1 2013
Söndagar
18.00 - 20.00 Rolf Rehnholm
Susanne Håkansson
Söndagsgruppen
Folkdansgruppen

POLSKEDANS Söndagar, ojämn vecka
19.00 - 21.00
Birgitta &
Sven-Erik Tillman
"Polskesugna"
"SJUNGA            TILLSAMMANS" varannan söndag, jämn vecka

VÄLKOMMEN
19.00 - 21.00 Agne Saläng, kontaktpers. SÅNGGRUPPEN
Vi sjunger allt från Taube och Dan A:son
till gamla "fula" visor.BARN OCH UNGDOM
AKTIVITET DAG TID LEDARE GRUPP

Dans för funktionshindrade barn och ungdomar.

Måndagar
Grupp 1
gruppen gör uppehåll i vår

Grupp 2,
jämna veckor

18.00 - 20.0018.00 - 20.00


Inger Bjurlén
Rolf Rehnholm


Rolf Grubjer
Eivor Andersson

VI KANVI KAN

MEDLEMSAVGIFT Årsavgift..........300:-
FÖR NÖJE OCH MOTION

      KULTIS-DANSEN
      i Dansens Hus.

       Ja' VILL dansa!

   ALLA är välkomna
   oavsett kunskaper
   eller ålder !

   Vi dansar som vanligt blandat,
   gammeldans, gillesdans
   och eventuellt någon polska.

FREDAGKVÄLLAR MED RFG - HÖSTEN 2013


EN HELAFTON KOSTAR BARA 50:-
GLÖM INTE KAFFEKORGEN!
För i pausen fikar vi
och förrättar dragning på sålda lotter

DANSEN startar

kl 19.30, om ej annat anges.

Instuktioner, när så behövs

Danssugna i allmänhet, motionärer i synnerhet.
SPELLISTA FÖR KULTIS-DANSEN
?
spel

 DATUM  29/1
 26/2
 22/4
 
 
 
  SPELGRUPP
 Smedur
 E:a Spelmansgille
 ej tecknat
 
 
 Du spelman,
 vill du eller din grupp spela till dans?
 Kontakta då:
 Ingela Lindell 073-98 37 688
  E-post till Ingela
 Leif Andersson 016-14 04 74
  E-post till Leif A:son


  Kontaktpersoner:

  Vuxna : Ingela Lindell tel. 073 983 7688   
E-post till Ingela
  Barn och ungdom: Rolf Rehnholm tel. 016 - 51 24 97, 070 623 4999    E-post till Rolf
  Musik, sång mm: Ingela Lindell tel. 073 983 7688, Agne Saläng tel 073 040 7941
  Om lokaler, ledig tid, pris mm: Leif Andersson tel. 016-14 04 74    E-post till Leif A:son


Till startsidan
Created: den 16 May 1998